اخلاق و ارزش های اخلاقی

کشف هدف غایی زندگی، برای معدود انسان هایی که پا در مسیر “خودشکوفایی” و “خلق خیر جمعی” می گذارند، مسیر پرمشقت و بعضا بی نتیجه ای است که تنها با کشف و شفاف سازی “ارزش های اخلاقی” ایشان هموار می شود.

اخلاق و ارزش های اخلاقی، نوک سوزن قطب نمای انسان را به سمت زندگی معنی داری نشانه می روند که حاصل آن، خورشید سوزانی خواهد شد که حتی از پس هشت قرن (جلال الدین محمد رومی – 1207 میلادی یا سعدی شیرازی- 1210 میلادی و …) تن بی رمق “مبارزان راه روشنایی” را در مسیر یگانگی با ذات لایزال “او” گرم می کند.

عدم پیاده سازی “نظام ارزشی” در زندگی و به عوض آن، قرار گیری در مدار تاثیر عوامل بیرونی مثل مدیا (ابزارهای تبلیغاتی)، تابو ها، توتم ها، عرف (هکسیس و هبیتوس ها) برای شکل دهی به زندگی، نه تنها سبب آسیب های روانی غیرقابل بازگشت شده بلکه حیات اجتماعی فرد را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

در این مقاله، به فهرست منحصر بفردی از ارزش هایی دسترسی دارید که از خلال گفتمان دو هزار و پانصد ساله تمدن بشری استخراج شده است. ارزش هایی که در تاریخ ادبیات جهان قابل ردگیری است.

انتخاب پنج ارزش از بین نزدیک به صد ارزش قابل مرور در این فهرست و تلاش برای استقرار آنها در کلیه شئون زندگی، یکی از شروط لازم “سلامت روان” و “شادمانی” و “لذت”- که همانا مقصد نهایی همه تلاش های بشر است- می باشد. مسیری که جایگزین دیگری نداشته، ندارد و تا لحظه دمیدن در “صور” و “بازگشت به او” نیز نخواهد داشت.

راهنمای گزینش ارزش ها:

فرآیند گزینش پنج ارزش اخلاقی را با تمرکز بر جستجوی واژه هایی آغاز کنید که از بین دیگران، با درخشش بیشتری خود را به شما می نمایند. صد واژه را به سی و سپس پانزده و سپس ده و سپس هفت و سپس پنج واژه برسانید. پنج واژه ای که حاضر نیستید آنها را کنار بگذارید. پنج واژه ای که ممکن است برخی از مفاهیم دیگری که در واژه های حذف شده وجود داشته اند را از نگاه شما در دل خود داشته باشند.

ارزش های اخلاقی منتخب قرار است در همسویی با فضای حرفه ای (کار) شما باشد نه حوزه های دیگری از جمله زندگی فردی. در عین حال، گزینش ارزش ها بر این مدار، مبتنی بر نظریه “دینامیسم توسعه” استاد دی داد، زمینه توسعه فردی و توسعه اجتماعی را نیز رقم خواهد زد.

دینامیسم “توسعه” از منظر فیلسوف معاصر، استاد دی داد

   “توسعه حرفه ای” وتر مثلث قایم الزاویه ای است که قاعده آن توسعه فردی و ارتفاع آن، توسعه اجتماعی است. این بدان معنی است که تلاش انسان در مسیر توسعه حرفه ای خود، نه فقط در مقیاس فردی بلکه اجتماعی، اسباب شادمانی و سعادت جمعی را نیز به دست می دهد.

فهرست ارزش های اخلاقی:

 1. Family خانواده
 2. Freedom آزادی
 3.  Security امنیت
 4. Loyalty وفاداری
 5. Intelligence هوش
 6. Connection ارتباط (عاطفی)
 7. Creativity خلاقیت
 8. Humanity انسانیت
 9. Success موفقیت
 10. Respect احترام
 11. Invention نوآوری
 12. Diversity تنوع (گونه گونی)
 13. Generosity سخاوت
 14. Integrity تمامیت
 15. Finesse ظرافت
 16. Love عشق
 17. Openness گشودگی
 18. Religion اعتقاد
 19. Order نظم
 20. Advancement پیشتازی (توسعه)
 21. Respect احترام
 22. Joy/Play لذت
 23. Forgiveness بخشش
 24. Work Smarter and Harder تلاش هوشمندانه
 25. Excitement هیجان
 26. Change تغییر
 27. Goodness خوبی (نکویی)
 28. Involvement دست در کار بردن
 29. Faith ایمان
 30. Wisdom خرد
 31. Beauty زیبایی
 32. Caring مراقبت
 33. Personal Development توسعه فردی
 34. This Too Shall Pass Attitude رویکرد “هر آنچه مرا نکشد محکم ترم خواهد ساخت”
 35. Honesty صداقت
 36. Adventure ماجراجویی
 37. Kindness مهربانی
 38. Teamwork کار تیمی
 39. Career شغل
 40. Communication ارتباط (اعم از نوشتاری، کلامی و غیره)
 41. Learning آموزش (یادگیری)
 42. Excellence تعالی
 43. Innovation نوآوری
 44. Quality کیفیت
 45. Commonality عمومیت (؟)
 46. Contributing مشارکت
 47. Spiritualism معنویت
 48. Strength قدرت
 49. Entertain سرگرم
 50. Wealth ثروت
 51. Speed سرعت
 52. Power نیرو
 53. Affection محبت
 54. Cooperation مشارکت (و همکاری)
 55. Love of Career عشق به کار (شغل)
 56. Friendship/Relationship دوستی (مرافقت)
 57. Encouragement تشویق
 58. Pride in Your Work غرور (در کار)
 59. Clarity شفافیت
 60. Fun-Loving دوست داشتنی
 61. Charisma جذابیت (کاریزما)
 62. Humor شوخ طبعی
 63. Leadership رهبری
 64. Renewal بازسازی
 65. Home میهن (خانه)
 66. Be True صادق و راستین
 67. Contentment قناعت
 68. Courage شهامت
 69. Balance تعادل
 70. Compassion شفقت (دلسوزی)
 71. Fitness سازگاری
 72. Professionalism حرفه ای گری
 73. Knowledge دانش
 74. Patience صبر
 75. Change تغییر
 76. Prosperity رفاه
 77. Wellness سلامت
 78. Finances دارایی
 79. Gratitude حق شناسی
 80. Grace ظرافت (زیبایی)
 81. Endurance تحمل
 82. Facilitation تسهیل گیری
 83. Effectiveness اثربخشی
 84. Fun تفریح
 85. Fame شهرت
 86. Justice عدالت
 87. Appreciation قدردانی
 88. Willingness تمایل
 89. Trusting Your Gut اعتماد به حس ششم
 90. Giving People a Chance شانس دوباره دادن
 91. Forgiveness بخشیدن
 92. Self-Respect احترام به خود
 93. Abundance فراوانی
 94. Reciprocity تبادل (تهاتر)
 95. Enjoyment لذت بردن
 96. Entrepreneurial کارآفرینی
 97. Happiness شادی
 98. Harmony هارمونی (نظم و هماهنگی و تعادل)
 99. Peace صلح

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *