فلسفه وجودی

ارزش هــای بنیـادین و مامـوریــت مــا

ارزش های ما:

  1. ما فضایی خلق می کنیم که استفاده کنندگانش در تعامل با آن، تمایل بیابند بهتـرین خـودشان بوده و مهربانی را به عنوان تجلّی “زیبایی” در روابط بین انسان ها تجـربه کنـند. نه سرپناهی که انسان را از خشم طبیعت در امان کرده یا محرمیت ایجاد کند یا صرفا فرصتی برای سرمایه گذاری فراهم آورد.
  2. ما در پایادیس، ارزش های بنیادین و “بی زمان” معماری را از “آرایش” مبتنی بر سلیقه و “روندهای گذرا” تفکیک کرده و برای خلق آنها می کوشیم.
  3. توجه به اصول و معیارهای توسعه پایدار، در بطن راهکارهای ساختمانی پیشنهادی پایادیس قرار دارند
  4. ما در پایادیس برای بهبود مستمر و نوآوری در فرآیندهای انجام کار، مجدانه می کوشیم.
  5. کد اخلاقی تیم ما مبتنی بر مفهوم “تمامیت” فردی و سازمانی بنیان نهاده شده که هر روز و هر جا توسط همه اعضای تیم تمرین می شود.
  6. پایادیس (به معنی مکان پایدار)، جامعه ای است از انسان هایی با دیدگاه های متفاوت و (شاید) متضاد که توسعه (پایدار) را در گروی تضارب آراء و بزرگداشت اصیل ترین وجه تمایز انسان از سایر موجودات که “گفتگو” و “تعامل” است، می دانند. این نگاه، اصیل ترین تعریف از مفهوم “احترام” است.
  7. ما در پایادیس به “یکپارچگی کلام و عمل” به عنوان اصل بنیادین دستیابی به شادی و موفقیت فردی و جمعی اعتقاد داریم و برای پاسداشت این گوهر ارزشمند، پیمان “تمامیت” بسته ایم.
  8. دستیابی به هوشمندی، چابکی و واکنش مناسب و به موقع به تغییرات محیطی را در پایادیس، از طریق حذف به موقع هر گونه “ناکاملی” و “عدم یکپارچگی” هر روز و هر جا، تمرین می کنیم.
  9. ما در پایادیس، برای تحول و توسعه فردی خود و همکاران مان، مجدانه می کوشیم.

ماموریت ما:

اول. خلق ساختمان ها و شهرهایی مُروّج زیبایی و مهربانی

دوم. خلق ارزش مبتنی بر هنر معماری به جای زرنگاری و زراندود

سـوم. کاهش زمان ساخت

چهـارم. مصرف بهینه مواد و مصالح ساختمانی، آب و انـرژی و کاهش خطا و دوباره کاری در فرآیندهای ساخـت

پنجم. بهره حداکثری از منابع تجدیدپذیر انرژی در طراحـی سیستـم های تامین آسایـش گرمایی و پیاده سـازی چرخـه های بازیافـت

مهندسان معمار و شهرساز پایادیس

معماری | معماری داخلی | معماری منظر

شرکت خدمات مهندسی (طرح و ساخت)

[آفرینش] فضاهایی شاد و الهام بخش و پایدار

شـرکت معماران خلاق پایادیس، شرکت ارائه خدمات جامع مهندسی پروژه های ساختمانی بخـش خصـوصی كشـور در مقیاس کوچک و متوسط و با کاربری مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشـی و صنعتی اسـت.

شرکت در سال 1387 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است و اکنون به پشتوانه سال های فعالیت خود در ارائه خدمات مهندسی، در تلاش توسعه جنبش “بهتر با کمتر” که متمرکز بر خلق “معماریِ انسان مدار” است، می باشد.