پیام خود را از اینجا ارسال کنید

اطلاعات تماس:

شرکت معماران خلاق پایادیس

معماری،‌ معماری داخلی،‌ معماری محوطه

طرح و ساخت

آدرس:

واحد ۸۶. برج الماس. مقدس اردبیلی. زعفرانیه. تهران

6477 2265 21 98+
8190 2620 21 98+
73 000 39 912 98+
sepehr.motaghed@payadis.com