مهندسـان معمـار

معماری | معماری داخلی | معماری منظر

شرکـت خدمـات مهندسـی

[آفرینـش]

فضاهایی شاد و الهام بخش و پایدار

و شهرسـاز

پایادیــس

طرح و ساخت

کاتالوگ ما را دانلود کنید

معمـاری؛ موضـوع ساخـت سرپناهـی نیسـت که انسان را از خشـم طبیعـت در امان بدارد یا محـرمیت ایجـاد کند یا فرصتـی برای سـرمایه گـذاری باشـد. معمـاری، آن چیـزی است که با حضور در آن، تمایل خواهی یافت بهتـرین خـودت باشـی و تجلّی “زیبایی” را در روابط بین انسان ها که “مهربانی” است تجـربه کنـی.

و در این مقطع از تاریخ ایران، نوآوری است که باید با افزایش “بهره وری”؛ ضمن خلق ارزش اقتصادی، زمینه بهره مندی از این ابـزار رشـد و تعالـی را فراهـم کنـد.

سپهـر معتقـد

آرشیتکت | پژوهشـگر فلسفـه در معمـاری

معمـاریِ انسـان مـدار

گفتمان “بهتر با کمتر” | بنیـان فکـری تحـوّل صنعـت ساختمـان ایـران

مامـوریـت مـا:

اول. خلق ساختمان ها و شهرهایی مُروّج زیبایـی و مهربانـی | دوم. خلق ارزش مبتنی بر هنر معماری به جای زرنگاری و زراندود | سـوم. کاهـش زمـان ساخـت | چهـارم. مصرف بهینه مواد و مصالح ساختمانی، آب و انـرژی و کاهش خطا و دوباره کاری در فرآیندهـای ساخـت | پنجم. بهره حداکثری از منابع تجدیدپذیر انرژی در طراحـی سیستـم های تامیـن آسایـش گرمایـی و پیاده سـازی چرخـه های بازیافـت

شـرکت معمـاران خـلاق پایادیـس، شرکت ارایه خدمات جامع مهندسی پروژه هـای ساختمـانی بخـش خصـوصی کشـور در مقیـاس کوچک و متوسـط و با کاربـری مسـکونی، تجـاری، اداری، درمانـی، آموزشـی و صنعتـی اسـت.

شرکت در سال 1387 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است و اکنون به پشتوانه سال های فعالیت خود در ارایه خدمات مهندسی، در تلاش توسعه جنبش “بهتر با کمتر” که متمرکز بر خلق “معماریِ انسان مدار است، می باشد.

ما را در شبکه جهانی متخصصین دنبال کنید

پروژه های ما را مرور کنید

کاتالوگ ما را دانلود کنید

وبلاگ ما را بخوانید

نظرتان را برای ما بنویسید

با ما تماس بگیرید

وجوه اجتماعی انسان
وی را به سمت احساس نیاز به عرصه ای
برای ظهور رفتارهای جمعی
وی سوق می دهد

جایی برای گفتگو
جایی برای چرت زدن
پیرمرد بازنشسته زیر آفتاب
در همهمه بازی کودکان

فضـای عمـومی، عرصـه ای
برای پاسـخ به نیازهـای
زندگی جمعـی انسـان است

معماری به جز این نقشه است
نه فضای زندگی و بالندگی

از مقیـاس بـزرگ یک مجتمــع مسـکونی تا خانـه ای کوچـک، از ضرورت تمرکز بر طراحی “انسان محور” تک تک فضاهای ساختمان کاسته نمی شود.

فضاهای عمومی ایجاد شده بین ساختمان های مسکونی بزرگ و مرتفع، زمینه حضور پدر/مادربزرگ هایی را ایجاد می کند که از تماشای بازی کودکان لذت می برند،

یا حیاط سبز خصوصی که بین چهار آپارتمان شکل گرفته، احساس “تعلق” به جامعه ای چهار خانواره را برای آنها ایجاد می کند، 

یا ورودی خانه ای که مهربانانه تو را در آغوش می گیرد،

همگی از جمله تلاش های ما برای خلق “معماریِ انسان مدار” است.

خانه جایی است که خاطرات در
آن ساخته می شوند
به خاطر سپرده می شوند
و به اشتراک گذاشته می شوند
خانه جایی است که
در آن قلبت شکوفا می شود
و عقلت تو را به اندیشه
وا می دارد
234350

مترمربع فضای طراحی و ساخته شده

4250

خانواده اسکان داده شده

کارخانه ها، انبارها و معماری صنعتی
نیاز به رویکرد جدیدی دارند تا
با نیازهای جدید دنیای در حال تغییر
همسو شوند

از یک اَبَـر- انبــار مُدرن تا یک ویلای کوهستانی خانوادگی، طیفی از توانایی برای فهم ظرافت و زیبایی زندگی و همزمان تحلیل پیچیدگی های یک سیستم صنعتی مورد نیاز است.

من بر این باورم که معماری، ارایه راهکارهای ساده برای موضوعات پیچیده است. این آن چیزی است که ارزش نامیده شدن با “هنر” را دارد.

مانند شعر سعدی که مفاهیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی را در قالب ترکیبی لطیف از کلمات به نام “غزل” بیان می کند.

سپهر معتقد

آرشیتکت | پژوهشگر فلسفه در معماری

تفکرات من را در شبکه جهانی متخصصین دنبال کنید

جستارها، یادداشت ها و مقالات من را بخوانید

پاهای برهنه روی سطح زبر سنگی
که با آفتاب گرم شده
گم شدن در جنگل

مقصود ما در طراحی، "خود" درون
شماست

نوع بودن شما

معماری “انسان مدار”، محدود به ساختمانی برای پاسخ به نیازهای روزمره زندگی یا ملکی برای سرمایه گذاری یا پایداری سازه ساختمان نیست، بلکه “انسان” و نیازهای متعالی وی را در شکل فردی و جمعی آن، در کانون توجه قرار می دهد.

لوکس گرایی، صرف هزینه نیست

لوکس گرایی سخن از "هنر"ی است
که در تلاش "هنرمند" برای
متمایز کردن اثرش
نهفته است

از خلاقیت هنری تا تمرکز و دقت مهندسی، ما مشتاق نوآوری هستیم.

وضعیت کنونی اقتصاد ایران در بخش مسکن، بسیار بحرانی است و چاره ای جز نوآوری و پیاده سازی سیستم های پیشرفته “ساختمان سازی ماژولار” ندارد. 

بازار از سمت عرضه در فشار کاهش حاشیه سود و از سمت تقاضا در فشار افزایش قیمت تمام شده قرار دارد.

سپهر معتقد

آرشیتکت | پژوهشگر فلسفه در معماری

به جنبش “بهتر با کمتر” بپیوندید

ما از تکنـولوژی BIM به عنوان بستری بـرای شفـاف سـازی تصمیمـات و مشـارکت مؤثـر ذی نفعـان پـروژه در نظامـات تصمیـم سـازی و اجـراء استفاده می کنیم.

این سیستم، زمیـنه حضـور مـؤثر سـرمایه گـذاران و پیمـانکاران جزء در فرآینـدهای طـراحی پروژه هـا و درک بهتـر از مراحل پیشـرفت کار را فـراهم می کنـد.

ویدیو را جهت شناخت ارزش های استفاده از BIM برای ذی نفعان پروژه را تماشا یا از اینجا سایر ویدیوهای تخصصی معرفی سیستم را مرور کنید.

نتایج استفاده از این تکنولوژی از طریق لینک های زیر مطالعه کنید:

 • دتایل های سه بعدی
 • پکیج نقشه های فنی
 • مدل لایو اجزاء ساختمان (از پروکسی استفاده کنید)
 • تور واقعیت مجازی1
 • تور واقعیت مجازی2
 • تور واقعیت مجازی3
 • مدلسازی زمان و هزینه

نسل سوم تکنولوژی ساختمان سازی

تولید بخش های پیچیده و زمان بر پروژه در کارخانه:

 1. تولید کارخانه ای/ماژولار نما (بدون محدودیت در طرح و فرم و مصالح)
 2. تولید کارخانه ای اجزاء سازه مانند پله
 3. تولید کارخانه ای حمام و سرویس بهداشتی (بدون محدودیت در طرح و مصالح نازک کاری)
 4. تولید کارخانه ای ماژول موتورخانه

نسل چهارم تکنولوژی ساختمان سازی

تولید کل ساختمان در کارخانه و حمل به سایت جهت نصب و بهره برداری

پروژه های در حال توسعه:

 1. مدرسه یک کلاسه ورامین
 2. اقامت گاه کارگری در سایت های صنعتی
 3. مسکن اجتماعی دامغان

ما گروهی از برنامـه ریـزان، طراحـان، معمـاران، شهرسـازان و مهندسیـنی هستیم که بـرای خلـق آینده ایران، مبتنی بر ارزش های “توسعه پایـدار” و ارایه خدمات مهندسی در کلاس جهانی، عاشقانه در تلاشیم.

کد اخلاقی تیم ما مبتنی بر مفهوم “تمـامیـت” فردی و سازمانی بنیان نهاده شده که هر روز و هر جا توسط همه اعضای تیم تمرین می شود.

سوابق پروژه های ما را مرور کنید

با اعضای تیم آشنا شوید

همین حالا! تماس بگیرید که برای چگونگی خلق ارزش در پروژه شما گفتگو کنیم

اگر مایلید عضوی از تیم ما در دفتر تهران باشید، دکمه زیر را فشار دهید.