وبلاگ

وب-لاگ

وبلاگ حاوی جستارها و مقالاتی است در خصوص جهان بینی من (سپهر معتقد) در حوزه های معماری، هنر، جامعه شناسی، توسعه فرهنگی، اقتصاد و محیط زیست.

مطالبی که تحت عنوان فلسفه در معماری طبقه بندی شده اند، متونی است که به صورت روزانه در فضای شبکه جهانی متخصصین (لینکتین) منشتر می شوند و بسته به بلوغ و توسعه در طول سال های مختلف، دسته بندی می شوند.

مسرور خواهم شد که یادداشت های شما را ذیل هر یک از جستارها و مقالات داشته باشم و زمینه تضارب آراء فراهم آید.

در بخش بیوگرافی می توانید داستان زندگی من را خوانده و با اعضای تیم شرکت پایادیس آشنا شوید.

بخش اخبار، رویدادهای جهان معماری را بازتاب می دهد.

شاد باشید و منشاء اثر.

سپهـر معتقـد